HANS

Hans Erik Meijer is voor altijd 21 jaar. Vandaar ons symbool 21. 

Hans was geen buitengewone held of wereldster. Hij is onze vriend en bindende factor.

Goal keeper op het hockey veld. Winnen was belangrijk maar ook sportief en eerlijk. 

Hans was bindende factor bij veel jeugd hockey kampen en toernooien. En dat houden we graag zo. De Hansie Forever Foundation wil bindende factor zijn van sportiviteit en eerlijkheid vooral bij jeugd toernooien.

De foundation is ons commitment aan Hans.

De meeste video's op de site worden gemaakt door de vrienden van Hans. 

Emma, Maks, Daaf, Philippe, Robin, Tim, Gilles, Michael 

 We Are Fair Play. Hans Erik Meijer is forever 21. Hence our symbol 21.

Hans was not an extraordinary hero or celebrity. Hans is our friend and binding factor. Goal keeper at the hockey field. Winning was important but above all sport-loving and honest. 

The foundation is our commitment to Hans. 

Most of the video's on this site are made by the friends of Hans.  

Hans was the ultimate binding factor. And we like to keep it that way. So the Hansie Forever Foundation is our commitment to Hans. The Foundation is our commitment to the legacy of Hans. Through the Foundation we, just like Hans, want to be the binding factor on the field of Fair Play in all it’s identities.

We focus on youth and field hockey. If you want to initiate ‘we are fair play’ in your country please let us know.

Emma, Maks, Daaf, Philippe, Robin, Tim, Gilles, Michael 

We Are Fair Play 

no image
no image
no image
 
 
© 2014 Hansie Forever Foundation | Design: www.ccfactory.nl